Welkom bij Advocaten Kantoor Slotermeer

Werkwijze, Tarieven en Voorwaarden

Elke dinsdag van 17:00 tot 19:00 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur. Buiten het inloopsspreekuur werken wij op afspraak. In een eerste gesprek kunnen wij wederzijds kennis maken en kunnen wij een algemene indruk geven over uw zaak. Wij kijken dan in grote lijnen naar; de mogelijkheden, strategieën, keuzes, kansen, kosten en risico’s. In beginsel wordt een cliënt in alle zaken door de zelfde vaste advocaat bijgestaan. Van elk door ons ontvangen of verzonden stuk zal aan de opdrachtgever een kopie worden toegezonden, zodat de opdrachtgever ook zelf de beschikking zal hebben over een volledig dossier. Verder zullen wij geen derden inschakelen of procedures beginnen dan na uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever houdt altijd zelf de regie in handen.

Afhankelijk van; de soort zaak, het financieel belang van de zaak, of de opdracht een zakelijk of een particulier belang betreft en onder omstandigheden de financiële draagkracht van de opdrachtgever, hanteren wij een uurtarief van tussen € 120,00 en € 230,00 ex btw. Wij berekenen de tijd in eenheden van 5 minuten en geven desgevraagd op elk moment inzage in de ontwikkeling van de reeds bestede tijd en de gemaakte kosten. Zowel bij voorschotfacturen, als bij de eindfactuur zal een gespecificeerde kosten- en urenverantwoording worden gevoegd. Behoudens in zuivere incassozaken, is het advocaten verboden om op “no-cure, no pay” basis te werken. Indien een beroep kan worden gedaan op een toevoeging (subsidie) dan verzorgen wij daarvoor de aanvraag. Naast het honorarium, of in geval van een toevoeging naast de eigen bijdrage, zullen verschotten (griffiegeld, kosten uittreksels, deurwaarderskosten, tolk- en vertaalkosten, kosten deskundigen e.d.) al dan niet op voorschot in rekening worden gebracht.