Welkom bij Advocaten Kantoor Slotermeer

Strafrecht

Ons kantoor kan u bijstaan – ook pro deo – in strafrechtbank (meervoudige kamer en politierechter en in hoger beroep bij het gerechtshof.

Ons kantoor kan u bijstaan – ook pro deo – in strafzaken voor de rechtbank (meervoudige kamer en politierechter) en in hoger beroep bij het gerechtshof. daaronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, zaken als diefstal, (bijstands)fraude, mishandeling, moord- en doodslag, verkeersdelicten zoals rijden onder invloed, invordering rijbewijs, economische delicten , zedendelicten etc.

Ook als u een strafbeschikking van de officier van justitie hebt ontvangen kunt u voor advies daarover bij ons terecht en kunnen wij u bijstaan bij zogenaamde TOM-zittingen. Dat zijn zittingen op gezag van de Officier van Justitie en zijn gericht op een schikking. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, dan volgt als nog een strafzitting bij de politierechter.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf kunnen wij u bijstaan bij het verhaal van uw schade op de dader.

Bij vrijspraak zullen in het van rechtsbijstand door de overheid vergoed worden ook als u wegens de hoogte van uw inkomen of vermogen buiten het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand valt.

Om te zien of u binnen die grenzen valt verwijzen wij u naar de door de raad voor rechtsbijstand gehanteerde inkomens- en vermogensgrenzen op www.rvr.org