Welkom bij Advocaten Kantoor Slotermeer

Bouwrecht

Wij hebben ons in de afgelopen 15 jaar in het bijzonder toegelegd op het bouwrecht. Vaste zakelijke cliënten als aannemers, architecten, bouwbureau’s en opdrachtgevers o.g staan wij al jaren juridisch bij. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met de behartiging van de belangen van particuliere opdrachtgevers en derdenbelanghebbenden. Wij werken voorzover nodig met verschillende (bouwkundig) deskundigen.

Onze opdracht bestaat doorgaans uit; het begeleiden van bouwprocessen; bemiddelen in conflicten; onderhandelen over schikkingen en het verlenen van juridische bijstand in juridische procedures, zoals; civiele procedures, bestuursrechtelijke procedures, arbitrale procedures (Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) bindend advies- en klachten-procedures. Wij benaderen geschillen praktisch, doelgericht en constructief strategisch.

Civielrechtelijk gaat het vaak om de bouwopdracht; de aannemingsovereenkomst; meer- minderwerk; kwaliteit van het geleverde werk; bouwtijd; bouwdirectie; oplevering;

betaling, garanties, reclamatie, e.d..

Bestuursrechtelijk gaat het vaak om zaken als; de bouwaanvraag, bestemmingsplan; vrijstellingen; bodemonderzoeken; geluids- en milieunormen; splitsingsvergunningen e.d..