Welkom bij Advocaten Kantoor Slotermeer

Burenrecht

Wij leven in het dichtst bevolkte landje ter wereld en daar kunnen we elkaar nog wel eens in de weg zitten. Hinder ondervinden we op zijn tijd allemaal en dat zullen we tot op zekere hoogte ook wel moeten gedogen. Als grenzen echter overschreden worden, dan kan een schadeplichtigheid ontstaan, of een plicht om iets te doen of om juist iets te laten, desnoods op straffe van een civielrechtelijke, of bestuursrechtelijke boete.

Dan zijn er nog zaken die buren gezamenlijk aangaan, zoals een erfafscheiding, een gemeenschappelijk dak of een gemeenschappelijke hemelwaterafvoer bijvoorbeeld. Daar willen buren nog wel eens verschillend over denken.

In het burenrecht kunnen emoties hoog oplopen. Partijen hebben vaak al een hele geschiedenis en voor geven en nemen is dan geen ruimte meer. De rijdende rechter vult er al jaren een wekelijks televisieprogramma mee. Ook wij hebben in onze 25 jaar alle denkbare gevallen van stelselmatig treiteren, bedreigingen, geweld en vernielingen voorbij zien komen. Vele zaken waarin wij succesvol hebben geadviseerd, bemiddeld of geprocedeerd.