Welkom bij Advocaten Kantoor Slotermeer

Bestuursrecht

Burgers en bedrijven hebben voortdurend met de overheid te maken en die functioneert vaak een stuk minder constructief dan het de burger lief is. Voor van alles en nog wat is een vergunning nodig; vestigingsvergunning, tarrasvergunning, woonvergunning, werkvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, drankvergunning, horecavergunning, gevelreclamevergunning, parkeervergunning, kapvergunning en zo verder. De regelgeving breidt als maar uit en daarmee ook het leger aan handhavers, soms met een eigen uniform, maar bijna altijd met een bonnenboekje. Verder handhaaft de overheid middels dwangsommen en aanschrijvingen. In één aspect is het bestuursrecht simpel en dat is dat tegen elke individuele burger betreffende beslissing altijd bezwaar en beroep openstaat, met overigens wel vaak korte fatale termijnen. Verder is het bestuursrecht verre van simpel.

Wij hebben in de afgelopen 25 jaar een ruime expertise ontwikkeld omtrent optreden tegen individuele overheidsbesluiten. We hebben voor particulieren en bedrijven vele bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd, aanvragen begeleid, met overheidsinstanties onderhandeld, of naar alternatieven gezocht.