Welkom bij Advocaten Kantoor Slotermeer

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht maakt een belangrijk deel van onze rechtspraktijk uit. Wij treden op voor zowel werkgevers, als voor werknemers.

Voor werkgevers kunnen wij van dienst zijn in alle facetten van de arbeidsrelatie. Vanaf de opstelling van een arbeidsovereenkomst en arbeidsreglementen tot aan de beëindiging van de arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld bij disfunctioneren kunnen wij adviseren in de opbouw van een functioneringsdossier, leidend tot een ontslag op staande voet, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, de aanvraag voor een ontslagvergunning, of de opstelling van een vaststellingsovereenkomst. Verder kunnen wij van dienst zijn bij bijvoorbeeld; ziekte van een werknemer; reïntegratietraject, ontslagaanvraag voor meerdere werknemers, sociaal plan e.d.. Of indien personeel in diensttijd strafbaar handelt (fraude, diefstal, verduistering e.d.) kunnen wij de afwikkeling verzorgen; bewijsvoering, ontslag op staande voet, aansprakelijkheidstelling, voeging in de strafzaak of instellen van een civiele vordering.

Met het optreden voor werknemer hebben wij ook veel ervaring. Elke werknemer in vaste dient; voor bepaalde tijd; als flexwerker; als uitzendkracht of als oproepkracht, kan geconfronteerd worden met een probleem met zijn werkgever. Zo kan u als werknemer geconfronteerd worden met ontslag wegens; economische omstandigheden; disfunctioneren of een arbeidsconflict. Een werknemer kan geschorst worden of ontslag op staande voet worden aangezegd. Het loon wordt niet, of niet tijdig betaald, of een zieke werknemer wordt door zijn werkgever gestalkt. Een werkgever kan zich misdragen, de privacy van zijn personeel schenden of overplaatsing verlangen naar een onmogelijke locatie. Dit is maar een greep uit de problemen waarin wij hebben voorzien.