Welkom bij Advocaten Kantoor Slotermeer

Huurrecht

In onze praktijk neemt het huurecht een belangrijke plaats in. Wij hebben in de afgelopen 25 jaar vele particuliere en zakelijke huurders en verhuurders juridisch bijgestaan. Daarmee hebben wij inmiddels een zeer ruime expertise opgebouwd. Voor een aantal zakelijke verhuurders zijn wij al jaren de “huisadvocaat”. Meestal gaat het om woningen, bedrijfspanden, garageboxen, volkstuinen en vakantiehuisjes. Maar ook bij de (ver)huur van auto’s, campers, boten, taxinummers, boedelgoederen, gereedschappen, e.d. kan juridische bijstand noodzakelijk zijn. Wij vernieuwen of herzien huurcontracten en algemene bepalingen. Als er geschillen zijn dan kunnen wij bemiddelen of procederen.

In geval van (ver)huur van woningen, gaat het vaak om:

  • De inning van achterstallige huur, ontbinding huurovereenkomsten en ontruiming wegens wanbetaling, herstel van het gehuurde bij beëindiging, achterstallig onderhoud, gemeentelijke aanschrijvingen.
  • Al dan niet geliberaliseerde woningen, woonvergunningen, illegale verhuur, huurbescherming, tijdelijke huurovereenkomsten.
  • De ontbinding van huurovereenkomsten en ontruiming wegens wanprestatie, dringend eigen gebruik, (buurt- of complexgewijze) renovaties, (tijdelijke) herhuisvesting.

 

In geval van (ver)huur van bedrijfsruimte, gaat het vaak om:

  • De inning van achterstallige huur, ontbinding huurovereenkomsten en ontruiming wegens wanbetaling of wegens een gebruik in strijd met de bestemming, inning van resterende huurtermijnen, herstel van het gehuurde bij beëindiging.
  • Beëindiging van de huurovereenkomst, ontruiming, ontruimingsbescherming, huurbescherming bij middenstandsbedrijfsruimte, indeplaatsstellingen.
  • Of om herstel huurgenot, achterstallig onderhoud, periodieke huurprijsaanpassingen.

Het huurrecht is een niet aflatende bron van geschillen en problemen. De regelgeving is voor een groot deel dwingend en bevat strikte voorwaarden, fatale termijnen en voorgeschreven vormen. Met een goede advisering en begeleiding kunnen veel kosten en problemen worden voorkomen. In geschillen kunnen wij bemiddelen en indien nodig procederen.