Welkom bij Advocaten Kantoor Slotermeer

Vastrecht

(Ver)koop

Het (ver)kopen van een huis is naast een zakelijke, voor veel mensen ook een ingrijpende emotionele beslissing. Kopers krijgen in korte tijd vaak te maken met; makelaars, hypo-theeknemers, erf-verpachter, keurmeesters, bouwkundigen, aannemers, VVE’s, overheden, notarissen, e.d. en al hun vaak onleesbare contracten, offertes, reglementen en wettelijke voorschriften. Voor veel mensen is dat niet allemaal te overzien en dan beslissen zij maar op goed vertrouwen en goed geluk. Gelukkig gaat het vaak goed, maar als het fout gaat, is goede juridische bijstand van doorslaggevend belang. Op dit terrein hebben wij veel ervaring, niet alleen voor particulieren, maar ook voor professionele partijen als makelaars en onroerendgoed handelaren. Daarnaast hebben wij ervaring met de (ver)koop van woonschepen, bedrijfspanden en bouwkavels.

Wij staan partijen bij in geschillen over; (voorlopige) koopcontracten; (ontbindende) voorwaarden; de mededelingsplicht van verkoper; de onderzoeksplicht van koper; verborgen of verzwegen gebreken; erfpachtrechtelijke beperkingen; verjaringen; erfdienstbaarheden, kettingbedingen, hypotheekrechten, bestemmingsplannen; milieu- en geluidsnormen; appartementsrechten; splitsingsvergunningen (quotering, loting); vereniging van eigenaren (VVE); woonvergunningen; vestigingsvergunningen; kadaster; gemeentelijk voorkeursrecht (optierecht) e.d..

Wij benaderen geschillen praktisch, doelgericht en constructief strategisch. Indien nodig voeren wij voor cliënten civiele procedures, bestuursrechtelijke procedures, en klachten-procedures.