Welkom bij Advocaten Kantoor Slotermeer

Ondernemingsrecht

Verschillende boekhoudkantoren verwijzen al vele jaren hun zakelijke klanten voor juridische bijstand met een gerust hart aan ons door. Zodoende hebben wij inmiddels ondernemingen bijgestaan op het gebied van; horeca, bouw, sloop, vastgoed, (scheeps)makelaardi­j, binnenhuisarchitectuur (BNI), architectuur, detailhandel, im- en export, boekhouding, sportschool, kinderdagverblijf, schoonmaak, uitvaart, musea, repetitiehuis, garage, verzekeringsagentuur, camperverhuur, tuinbouw, tandheelkunde, reisbureau.

In de afgelopen 25 jaar heeft ons kantoor ook vele bedrijven vanaf de start begeleid en geadviseerd op het gebied van rechtsvormen en bedrijfsstructuren, van de opstelling van maatschapscontracten (VOF) tot de conceptopstelling van statuten en reglementen voor rechtspersonen (vereniging, stichting, BV, coöperatie) Vervolgens hebben wij voor vele bedrijven de bedrijfsvoering juridische vormgegeven, door onder meer het opstellen en wijzigen van offertes, opdrachten, leveringsvoorwaarden, arbeidscontracten, arbeidsreglementen e.d. en begeleiden wij bedrijven al meer dan een decennium in hun ontwikkeling op de diverse aanverwante rechtsgebieden, zoals; huurrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht, economisch strafrecht, etc..

Verder verzorgen wij als sluitstuk op ons dienstenpakket voor ondernemer, voor onze vaste klanten incassozaken tegen zeer gereduceerde tarieven. Wij zijn echter geen incassobureau en nemen dus in beginsel geen losse incassozaken aan.

Wij doen geen fiscaal recht, maar indien en voorzover nodig hebben wij een goede samenwerking met verschillende boekhoudkantoren en fiscalisten. Met de begeleiding van surseances van betaling, faillissementen en wettelijke schuldsaneringsregelingen hebben wij weliswaar ervaring, maar wegens de omvang van die opdrachten en de aard van deze rechtsgebieden zijn wij genoodzaakt om aan het aannemen van dergelijke opdrachten strikte financiële voorwaarden te verbinden.

Voor onze ondernemingspraktijk hechten wij veel waarde aan een goede en constructieve samenwerkingen in een informele en prettige sfeer. Wij gaan dan ook bij onze klanten langs. Onze benadering is vooral gericht op een duurzame samenwerkingen en daarom bieden wij bedrijven een zo volledig mogelijk juridisch dienstverleningspakket aan. Strategisch is onze benadering gericht op bedrijfsbelangen op de langere termijn. Een snelle score, kan namelijk op termijn nog wel eens slecht uitpakken. Dat geldt niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor ons zelf en onze verhouding met onze cliënten. Zolang onze cliënten succesvol ondernemen, is dat ook ons succes.